การทำ SEO คืออะไร

ปรับความเร็ว SEO , ความเร็ว SEO ,การทำ SEO , เทคนิคการทำ SEO

เจ้าของเว็บไซต์หรือพื้นที่ในโลกออนไลน์และต้องการให้ผู้คนมาเยี่ยมชมและใช้บริการของคุณ การ ทำ SEO เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กัน! ศัพท์ SEO (Search Engine Optimization) ถูกใช้โดยแทบทุกคนซึ่งหมายถึงกระบวนการปรับปรุงและจัดการเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ได้อันดับสูงขึ้นบน Search Engine Result Page (SERP) เพื่อให้ผู้ค้าผู้ใช้อินเตอร์เнตมาถึงสิ่งของคุณได้อย่างไม่ยาก.

การทำ SEO คืออะไร

ขั้นตอนการ ทำ SEO สามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนได้ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสได้อันดับสูงขึ้นบน Search Engine Result Page (SERP) จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการด้าน SEO โดยละเอียด
 • Keyword Research
 • คือการค้นหา keyword ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการของคุณและทำให้ผู้ใช้อินเทร์เน็ตสามารถค้นหาพวกเขาได้อย่างไม่ยาก
 • On-page Optimization
 • เป็นกระบวนการปรับปรุง website content, URL structure, meta description tags, header tags and image alt tags เพื่อให้ search engine crawler /bot เข้าใจและ index website content
 • Off-Page Optimization
 • กระบวนการส่ง backlinks (inbound links) จาก website authority sites or blogs to your site's page for improving rank signals.
 • Content Marketing
 • กระบวณการทำ marketing campaign by creating high quality blog articles related to your products/services using the right keywords that can attract visitors so they will return in the future.

ขั้นตอนการทำ SEO

วิธีการ ทำ SEO นั้นมีหลายวิธีแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่พวกเราควรจะทำเสมอๆ คือการใช้ keyword research เพื่อหา keyword ที่เหมาะสมกับ website ของเรา เพราะ keyword เป็น factor หลักในการทำ SEO จากนั้นจะต้อง optimize on-page factors เช่น meta title, meta description, URL structure, header tags (H1-H6), internal linking, image optimization, site speed and mobile responsiveness เพื่อให้ search engine crawler index website ของเราได้อย่างถูกต้อง ไม่แค่ optimize on-page factors เท่านั้นการ optimize off-page factors (link building) เช่น backlinks from authority websites or social media sharing/engagement plays a crucial role in ranking our website higher และสุดท้ายผู้ใช้บริการควรเลือกรับบริการ SEO agency/consultants that follows white hat techniques to avoid penalties from search engines ไม่ว่าจะโดยปริยายถึงกรณีไหน Keyword research and optimization of on-page/off-page factors are the key steps for successful SEO.

เครื่องมือที่ใช้ในการทำ SEO

การทำ SEO เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ โดยจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสแสดงผลบนหน้าแรกของเครื่องมือค้นหาได้มากขึ้น ทำให้เพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายและผู้เข้าชม จะไม่สามารถทำ SEO ได้อย่างถูกต้องถ้าหากไม่มีการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น เรียกได้ว่า “Tools for SEO” โดย Tools for SEO จะช่วยให้ผู้ที่ ทำ SEO สามารถปรับปรุงและติดตามผลได้อย่างถูกต้อง
 • Google Analytics
 • เครื่องมือ Google Analytics เป็น Platform Analysis Tool ที่จะช่วยแลกรีวิว Traffic, Engagement, Conversion Rate, Performance Metrics
 • Moz Pro
 • Moz Pro เป็น SaaS product (Software as a Service) Toolset Search Engine Optimization (SEO) Management and Tracking Software
 • SEMrush
 • SEMrush เป็น All-in-One Marketing Toolkit

อ่านบทความ SEO เพิ่มเติม