รูปเเบบการทำ SEO

  • วิเคราะห์ Keyword เพื่อใช้ในการกำหนดการใช้ Key เพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

  • ตอบโจทย์หลักการทำ SEO ทั้ง Onpage เเละ Offpage พร้อมการรายงานสถิติการใช้งาน

  • ปรับ Content รวมทำเซตค่าต่่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำ SEO

  • การตกเเต่งภาพ เพื่อใช้ใน social Media

  • ติดตั้ง Plugins สำหรับ SEO Wordpress